Thời gian làm việc:

Thứ 2: Sáng: 8h-12h Chiều: 12h-18h

Thứ 3: Sáng: 8h-12h Chiều: 12h-18h

Thứ 4: Sáng: 8h-12h Chiều: 12h-18h

Thứ 5: Sáng: 8h-12h Chiều: 12h-18h

Thứ 6: Sáng: 8h-12h Chiều: 12h-18h

Thứ 7: Sáng: 8h-12h

Văn phòng giao dịch:

Biệt thự Sao Biển 21.08, Vinhome Ocean Park, Hà Nội

Liên hệ:

Phòng kinh doanh: