Trần Phú ECO

Trần Phú Ecotp gồm bộ máy quản lý có kinh nghiệm trên 30 năm trong việc sản xuất kinh doanh dây và cáp điện.

Dây điện trần phú eco có : 100% ruột đồng được sản xuất từ đồng,. tấm nhập khẩu Úc, Hàn Quốc , tinh khiết 99,99%

Giấy chứng nhận

Xem cataloge

Dây cáp điện Trần Phú Eco