TLC LIGHTING

Con thuyền TLC Việt Nam đã đi qua chặng đầu tiên của khát vọng và đam mê, 10 năm với những dấu son đầy tự hào để chứng minh năng lực và vị thế tiên phong. Chặng đường 5 năm, 10 năm và xa hơn nữa, TLC Việt Nam sẽ tiếp tục là một thương hiệu đèn chiếu sáng, đèn LED lớn mạnh không chỉ trong nước mà còn vươn xa hơn ra cả thị trường quốc tế, góp phần phát triển xã hội và đem giá trị sẻ chia tới tất cả mọi người!

Xem cataloge

Catalogue đèn chiếu sáng TLC 2023