RẠNG ĐÔNG

Doanh nghiệp tiên phong cung cấp hệ thống giải pháp đồng bộ dựa trên công nghệ lõi là Chiếu sáng và IoT, góp phần kiến tạo ngôi nhà thông minh, thành phố thông minh, nông nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp chính xác, thúc đẩy cuộc sống hòa hợp với Thiên nhiên – Thông minh – Hạnh phúc – Thân thiện môi trường;Gia tăng giá trị cho cổ đông, nhân viên và khách hàng; đồng hành cùng dân tộc xây dựng Việt Nam Phồn vinh – Thịnh vượng Con đường phát triển bằng Khoa học công nghệ/ Đổi mới sáng tạo và Sự tử tế. Xây dựng Công ty có môi trường làm việc luôn sáng tạo, văn hóa hơn, văn minh hơn,chuyên nghiệp hơn và hạnh phúc hơn.

Giấy chứng nhận

Xem cataloge

catalogue đèn chiếu sáng Rạng Đông 2024